cin

1.
is.
1. <ər.> Nağıllara və bəzi inanclara görə gözə görünməyən varlıq mövhumi bir məxluq. Cini tutub evdə işlədirmişlər. Cin hər işi tərsinə eləyirmiş. . Cin hər gün yalvararmış ki, üstündəki iynəyi çıxartsınlar. Çünki cinlər iynədən qorxurlar. . (Nağıl). Hələ uşaqlıqda <Yarməmməd> eşitmişdi ki, boş çöllər cinlərlə dolu olur. M. İ..
2. məc. Xırdaca, cılız, lakin çevik, zirək uşaq haqqında. Elə bil bu uşaq cindir.
◊ Cin atına mindirmək – bərk hirsləndirmək, cinləndirmək. Belə hərəkət Səkinəni lap cin atına mindirərdi. M. İ.. Xannazirin . . qaçıb gəlməsi Hacı Səmsamı cin atına mindirmişdi. P. M.. Cin atına minmək – bərk hirslənmək, cinlənmək. Cin başına (beyninə, təpəsinə) vurmaq – bax cin atına minmək. <Koxa:> Cin vurdu başıma, çıxdım özümdən; Hamısın doyunca kötəklədim mən. S. Rüst.. Cin vurdu Gəldiyevin başına, istədi <Ağca xanımı> götürüb mıxlasın yerə. M. C.. Cin bismillahdan qorxan kimi qorxmaq – bir şeydən və ya adamdan çox bərk qorxmaq, ehtiyat etmək, çəkinmək. Cin dəmirdən qorxan kimi qorxmaq – bax cin bismillahdan qorxan kimi qorxmaq. Cin kimi – zəkalı, zirək adam haqqında. Cin tutmaq – dəli olmaq, çıldırmaq. Cini tutmaq – birdən bərk hirslənmək, bərk acığı tutmaq. Cinini başına yığmaq – bax cin atına mindirmək. Cinni-Cəfər qoşunu (kimi) zar. – çox hay-küylü, səs-küylü uşaq izdihamı haqqında.
2.
is. <ing.> Giləmeyvələrdən çəkilmiş ingilis arağı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

 • cin — cin·cha; cin·cho·caine; cin·cho·loi·pon; cin·cho·me·ron·ic; cin·cho·na; cin·chon·a·mine; cin·chon·i·cine; cin·chon·i·dine; cin·cho·nine; cin·cho·nin·ic; cin·cho·nism; cin·cho·nize; cin·cho·nol·o·gy; cin·cho·phen; cin·cho·tine; cin·cho·tox·ine;… …   English syllables

 • Cin — Cin, CIn or CIN can mean: Cincinnati, Ohio The Cincinnati Reds, an MLB franchise. The Cincinnati Bengals, an NFL franchise. The Amtrak code for Cincinnati Union Terminal Cervical intraepithelial neoplasia Chromosomal instability The ICAO code of… …   Wikipedia

 • cin — ciñ interj. cingt, dzin: Pinigas ciñ ir nukrito ant žemės Rm. Ciñ ciñ, aukštyn pakeldamas (stiklinę) Grž. Ciñ ciñ i sprogo lempikė Krš. Ciñ ciliñ, ciñ ciliñ (skamba varpai) Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • čin — čiñ interj. žr. cin: Čiñ čiñ čiñ pazvanysiu, čiñ čiñ čiñ senai bobai rakteleliais (ps.) Tvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • čin — čȋn m <N mn čȉnovi/čȋni jez. knjiž.> DEFINICIJA 1. ono što je učinjeno, rezultat radnje; djelo 2. činjenje, radnja, djelatnost, opr. mirovanje, v. mirovati 3. a. završni segment ciljno usmjerene radnje (npr. dramske) b. jedan od dijelova… …   Hrvatski jezični portal

 • CIN — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Cin est une abréviation qui signifie : Cincinnati publications, un catalogue d étoiles au mouvement propre important, cin est un objet de l espace de …   Wikipédia en Français

 • cin — cȉn (cȉn cilȋn, cȉn cȉn) uzv. DEFINICIJA izgovor i konvencija pisanja, predočuje jednokratan zvuk zvonca ili lagan udar stakla (čaša pri kucanju i nazdravljanju) ETIMOLOGIJA onom …   Hrvatski jezični portal

 • cin — ciñ išt. Ciñ ciñ ciñ bỹra monètos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • CIN — steht als Akronym: in der Medizin für Cervical Intraepithelial Neoplasia, deutsch: Zervikale intraepitheliale Neoplasie in der Medizin für Chromosomal Instability, deutsch: Chromosomale Instabilität in der Meteorologie für Convective inhibition… …   Deutsch Wikipedia

 • Cin-1 — Cin 1. Семейство среднеповторяющихся последовательностей в геноме кукурузы (Cin 1 corn insertion), которые по своей структуре похожи на мобильные генетические элементы <transposable elements>. (Источник: «Англо русский толковый словарь… …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

 • cin|e|ol — cin|e|ole or cin|e|ol «SIHN ee ohl», noun. a colorless liquid having an odor like that of camphor, occurring in many essential oils, and used medicinally; eucalyptol. Formula: C10H18O ╂[< reversal of New Latin ol(eum) cinae oil of wormwood] …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.